Confidențialitate

“Dangali” SRL respectă și încearcă să protejeze dreptul la intimitate și viața privată a utilizatorilor Site-ului său. În acest sens, colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane fizice care vizitează acest Site este făcută în conformitate cu legislația Republicii Moldova privind protecția datelor cu caracter personal. De aceea depunem întregul efort necesar pentru a ne asigura că informațiile pe care dumneavoastră le introduceți în baza noastră de date sunt folosite numai în scopurile pe care dumneavoastră le aveți în vedere.
Această politică definește informațiile pe care “Dangali” SRL le poate colecta și modul în care aceste informații pot fi procesate. Acest document vă oferă și instrucțiuni în cazul în care nu doriți ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie colectate atunci când vizitați site-urile Dangali SRL.

Nota de informare privind protecția datelor cu caracter personal
Conform cerințelor legislației Republicii Moldova pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și cele privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice Dangali SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. Scopul colectării datelor este de a asigura utilizatorilor serviciilor oferite pe Site-ul nostru informații și servicii de cea mai bună calitate, precum și servicii de marketing, reclamă și publicitate.
Datele pe care le prelucrăm sunt doar cele oferite de dumneavoastră. Eventualul refuz al dumneavoastră de a ne oferi datele solicitate determină imposibilitatea noastră de a vă oferi serviciile solicitate. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Dangali SRL și sunt comunicate numai următorilor destinatari: partenerii contractuali ai operatorului, furnizorii de servicii și bunuri, societăți bancare, autoritățile publice, numai în cazul în care acestea o cer pentru derularea unui act administrativ sau de justiție.
Conform legislației Republicii Moldova privind protecția informației cu caracter personal, beneficiați de dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată prin formularul de contact sau prin poșta pe adresa companiei noastre. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.
Eventuala înregistrare a dumneavoastră pe site-urile gestionate de “Dangali” SRL presupune luarea la cunoștință a drepturilor mai sus menționate și acordul ca datele personale să fie folosite de către “Dangali” SRL, în scopuri de marketing, publicitate și pentru a vă putea livra comenziile efectuate pe site.

Informații generale colectate de “Dangali” SRL
“Dangali” SRL va colecta informații sau date care permit identificarea persoanelor fizice (de exemplu: nume, adresa, număr de telefon, adresa de poșta electronică – “Date Personale”). Aceasta este necesară și pentru a avea posibilitatea de a vă livra produsele comandate. Dacă nu doriți ca datele dumneavoastră să fie colectate, va rugăm să nu ni le furnizați. Dacă doriți ca datele dumneavoastră personale să fie scoase din baza de date, ne puteți indica oricând acest lucru, prin contactarea noastră prin formularul de contact. Dacă doriți să vă actualizați datele personale acestea se pot face din contul dumneavoastră.
Atunci când ne trimiteți datele cu caracter personal, “Dangali” SRL le poate utiliza în următoarele scopuri declarate, dacă nu se specifică în alt fel:
• stocarea și procesarea acelor informații care ne permit o înțelegere mai profundă a nevoilor consumatorilor sau modul în care Compania poate îmbunătăți calitatea produselor sau a serviciilor oferite;
• Dangali” SRL (sau persoana juridică împuternicită de către “Dangali” SRL sau un terț care acționează în numele “Dangali” SRL în cazul unor acțiuni promoționale) poate utiliza informația furnizată pentru a intra în contact cu dumneavoastră cu scopul de a răspunde unei solicitări a dumneavoastră sau ca să vă fie oferit un premiu pe care l-ați solicitat;
• “Dangali” SRL poate furniza unei terțe părți informații generale, dar nu individuale, despre vizitatorii sau utilizatorii site-urilor “Dangali” SRL (date statistice).

Dezvăluirea și transmiterea informațiilor cu caracter personal
“Dangali” SRL nu va transmite (prin vânzare sau închiriere) către terțe părți informațiile dumneavoastră cu caracter personal.
“Dangali” SRL poate, totuși, transmite informații cu caracter personal colectate de la dumneavoastră terților și nu este răspunzatoare pentru transmiterea datelor dumneavoastră terților în următoarele cazuri:
• dacă transmiterea s-a făcut cu acordul dumneavoastră;
• dacă este necesară transmiterea unor informații în vederea furnizării produselor și serviciilor solicitate de dumneavoastră;
• dacă date cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar în sesiuni de discuții (chat), schimburi de mesaje electronice, forumuri de discuții, comentarii, sau altele asemenea ce se desfășoară pe acest site ar putea fi folosite de terți pentru a genera/transmite mesaje nesolicitate.
• în cazul în care informația e necesară partenerilor “Dangali” SRL pentru îmbunătățirea sau facilitarea unor servicii sau produse solicitate de dumneavoastră. Companiile partenere au dreptul de a utiliza datele cu caracter personal furnizate direct de “Dangali” SRL doar în măsura în care este necesară asistența lor.
• putem transmite informații cu caracter personal autorităților sau instituțiilor publice conform prevederilor legale sau bunei-credințe dacă:
o e prevăzut într-o dispoziție legală;
o protejează drepturile companiei Dangali SRL sau companiilor partenere;
o previne o infracțiune sau protejează siguranța natională;
o protejează siguranța individului sau siguranța publică;
o aceste informații sunt necesare în vederea rezolvării diferitelor situații.
• în cazul în care activitățile dumneavoastră contravin termenilor și condițiilor statuate de “Dangali” SRL, sau a instrucțiunilor pentru utilizarea anumitor produse și servicii;
• în cazul în care “Dangali” SRL fuzionează sau e achiziționată total sau parțial de o altă companie și bază de date e transferată noului operator. În cazul în care “Dangali” SRL devine insolvabilă, voluntar sau involuntar, prin lichidatorul, administratorul sau cumpărătorul baza de date poate fi vândută, autorizată, tranzacționată doar cu acordul instanței. În cazul în care vor apărea situații menționate mai sus veți fi anunțați prin e-mail sau printr-un anunț poștat pe site.

Informații suplimentare care se colectează automat
În anumite situații, “Dangali” SRL poate colecta în mod automat (deci nu prin înregistrare voluntară) informații cu caracter tehnic și nu datele de identificare ale utilizatorului, în momentul accesării unui site al “Dangali” SRL. Acest tip de informație tehnică poate fi, dar nu se reduce la: tipul de browser Internet folosit, sistemul de operare al computerului personal folosit de utilizator sau denumirea domeniului sau a gazdei domeniului din care utilizatorul s-a conectat la site-urile “Dangali” SRL.

Informații stocate automat de computerul dumneavoastră – Cookies
În momentul accesarii unuia dintre site-urile “Dangali” SRL, aceasta poate stoca un volum de informație în computerul dumneavoastră. Această informație este în forma de “cookie” sau un fișier de date similar cu acesta și acesta reprezintă o facilitate cu ajutorul căreia “Dangali SRL” vă oferă o navigare mai ușoară pe site-urile sale. Cookies sunt fișere de dimensiuni reduse pe care browserul le plasează pe hard-diskul utilizatorului. Aceste cookies sunt folosite pentru a memora numele utilizatorilor, parolele și preferințele, pentru a monitoriza parcursuri pe site, și pentru a personaliza paginile în funcție de vizitator. În structura fiecărui browser Internet există posibilități de a șterge “cookies” de pe hard-drive, de a bloca primirea de “cookies” sau de a primi un mesaj în momentul în care un “cookie” este stocat în calculatorul dumneavoastră. Vă recomandăm să studiați instrucțiunile de utilizare ale browser-ului Internet pe care îl utilizaîi pentru o mai bună înțelegere și utilizare a acestor funcții.

Feedback
“Dangali” SRL oferă posibilitatea utilizatorilor site-urilor sale de a trimite comentarii, întrebări și sugestii. Orice informație care este trimisă prin intermediul formularelor de contact va fi folosită ținând cont de dreptul la confidențialitate și la imagine al persoanelor.

Modificări ale politicii de confidențialitate
Dacă considerăm că este necesară o schimbare a regulilor de confidențialitate, vom publica respectivele modificări în această pagina pentru a vă informa cu privire la tipurile de informații pe care le colectăm și modul în care le utilizăm. Dacă aveți întrebări cu privire la politica noastră de confidențialitate vă rugăm să ne scrieți prin formularul de contact sau la sediul nostru: “Dangali” SRL– mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare nr. 182, cab 505 sau ne puteți contacta la numărul de telefon (373 22) 29-58-14

Top